Leder:
Pål Vist
Tlf. 995 86 773
E-post: pal.vist@nammo.com

iconer-damegruppe

Nestleder

Kasserer:
Ola Holmestad
E-post: ola.holmestad@gmail.com
Tlf: 996 45 411

Leder langrenn:
Dag Øystein Owren
Tlf. 908 36 072
E-post: da-owren@online.no
Leder alpint:
Pål Vist
Tlf. 995 86 773
E-post:
Leder skiskyting:
Jo- Are Nordli Eriksen
Tlf. 976 72 256
E-post: jo-are.eriksen@ntnu.no
Styremedlem/Ungdomsrepresentant:
Thea Helene Linnerud Foss
E-post: thele-fo@online.no