2005-2009 13-16 år

Trener: Jon Arne Schjetne Tlf.: 95281618

Oppmann: Torbjørn Kravdal Tlf.: 99634925