2014-2016 6-8 år

Trener: Lars Klevenberg Tlf.: 92467850

Hjelpe trener: Marius Hilsen Tlf.: 97739424

Oppmann: Morten Kristoffersen Tlf.: 95061051