Leder

Dag Øystein Owren
Tlf. 908 36 072
E-post: da-owren@online.no

Sportslig ansvarlig

Dag Ivar Hovde
Tlf. 982 27 424
E-post: dag@nqsport.no

Arrangementsansvarlig

Ingerid G. Lunde
Tlf. 951 65 922
E-post: iaslunde@online.no

Anleggsansvarlig

Frode Nordahl
Tlf. 454 19 331
E-post: fnorda@online.no

Økonomiansvarlig

Morten Stikkbakke
Tlf. 906 72 544
E-post: mortenstikkbakke@hotmail.com

Sekretær

Kristin Asplin Gauslaa
Tlf. 969 11 334
E-post:
kristin.asplin.gauslaa@gmail.com

Styremedlem

Knut Einar Jakobsen

Tlf. 905 42 766
E-post:
knujak@hotmail.no