KORONAREGLER OG TILSTEDEVÆRELSE PÅ SKIRENN:

Posted by Elling Langedal, With 0 Comments, Category: Nyheter,

KORONAREGLER OG TILSTEDEVÆRELSE PÅ SKIRENN.

Som en følge av smittevernreglene er det innført begrensninger i antall ledere og foresatte som kan være tilstede på skirenn.Antallsbegrensningene vil variere noe fra renn til renn, og det er alltid klubben som skal melde inn ledere og foresatte.

Gjøvik Skiklubb Langrenn har laget følgende rutine for oppnevning og påmelding av ledere:

Foreldre som ønsker å være til stede, melder fra til trenerne for respektive gruppe.

- Trenerne gjør en prioritering blant de som ønsker å være tilstede og melder det inn til påmeldingsansvarlig i klubben som melder på. Husk fristen for påmelding!

- Trenere som ønsker tilstedeværelse skal alltid ha førsteprioritet.

- Foreldre som oppnevnes som ledere forventes å ta et ansvar ovenfor alle klubbens løpere, ikke bare eget barn. Dette gjelder for eksempel i forhold til bistand med skismøring på arenaen. Kompetanse på dette området vil også kunne være viktig når trenere prioriterer hvem som blir leder.

For å gå renn for Gjøvik Skiklubb skal man alltid være medlem av klubben og betale renn- og treningsavgift. Fra den dagen du er fyller 13 år, skal du også ha betalt lisens som er forsikringen din. Uten lisens blir man som oftest nektet start og må betale engangslisens på stadion.

Gjøvik Skiklubb betaler påmeldingsavgiften til alle terminfestede renn med unntak av turrenn.