KLUBBRENN OG KLUBBMESTERSKAP 24.FEBRUAR

Posted by Ingerid Lunde, With 0 Comments, Category: Langrenn, Nyheter,
startliste klubbrenn 24.02
I tillegg er følgende løpere påmeldt:
I tillegg til påmelde på vedlagte startliste er følgende påmeldt til kveldens klubbrenn.
Under 7 år:
Henrik Nordland Svaet
Gustav T.M. Andersson
Vera Eline Skjærli Øveråsen
Julian Kringen
Herman Brusveen Øverstad
Aksel Nydal Bjørklund
Jenter 8 år:
Lucy Elaine Skoglund
Gutter 9 år:
Gustav Engeli Stensvold
Gutter 10 år:
Alex John Skoglund
Jenter 14 år:
Vera Elaine Skoglund

Onsdag arrangeres sesongens åttende klubbrenn som også er klubbmesterskap for klassene f.o.m. 11 år.
Rennet går i fri teknikk.
Påmelding her innen tirsdag kl. 20.00
Påmelding for løpere under 8 år som ikke er medlem kan sendes til iaslunde@online.no. Samme frist for påmelding gjelder.

Start for 0-7 år kl. 18.00 til 18.30.
8 år og eldre fra kl. 18.40.

På grunn av smittervernreglene er det kun tillatt med tilstedeværelse av en foresatt/foreldre pr. løper. Alle må registrere tilstedeværelse ved ankomst.