KLUBBRENN 27.JANUAR

Posted by Ingerid Lunde, With 0 Comments, Category: Arrangement - Langrenn, Langrenn, Nyheter,

Startlista til kveldens klubbrenn finn du her:
Merk at starttid for klasse under 7 år er mellom kl. 18.00 og kl. 18.30
Startliste klubbrenn 27.01

Neste klubbrenn arrangeres for alle klasser. På grunn av smittevernsregler og antallsbegresning på 200 personer, må vi sette restriksjoner på antall foreldre og andre som kan være til stede. Det settes derfor en grense på maks. 1 foreldre/foresatt pr. løper. Foreldre/foresatt må melde seg på via påmeldingslinken i Min Idrett. Registrerte foreldre/foresatte må hente adgangsbevis i forbindelse med startnr. henting. Tilstedeværende som ikke har adgangsbevis vil bli bortvist fra arenaen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre ytterligere begrensninger i antall foreldre dersom deltagerantallet skulle bli høyt.

Link til påmelding

Påmeldingfrist tirsdag 26.01. kl. 20.00. Startkontingent må betales ved påmeldig. (Ikke velg klubben betaler)
Etteranmelding er ikke mulig.
I henhold til NSFs smittevernpresiseringer er rennet kun åpent for deltagere fra klubben/treningsgrupper i klubben.
For bistand til påmelding av løpere under 8 år som ikke er medlem i klubben, send en mail til iaslunde@online.no.

Rennet går i fristil.