Informasjon til løpere og foreldre tilhørende Gjøvik Skiklubb / Langrenn våren 2017.

Informasjon til løpere og foreldre tilhørende Gjøvik Skiklubb / Langrenn våren 2017.

Posted by Jon Arne Schjetne, With 0 Comments, Category: Nyheter, Rekruttgruppa - Langrenn, Treningsgruppe 1 - Langrenn, Treningsgruppe 2 - Langrenn, Treningsgruppe 3 - Langrenn, Treningsgruppe 4 - Langrenn,

Hei alle sammen!

Det er ikke mange dagene siden snøen ble borte fra skistadion, og allerede er folk i gang med å planlegge og organisere neste sesong. Pr i dag er ikke alt på plass, men noe begynner å sette seg. Ut i fra navnelister så er gruppeinndelingen for kommende sesong gjort. Noen av gruppene er i gang med treninger, mens andre kommer til å vente med oppstarten til vi har gjort unna sommerferien og deler av høsten. Vi ønsker med dette å komme med litt informasjon rundt det sportslige så langt i den nye sesongen.

Elling har takket av som sportslig leder og nestleder etter mange år i den rollen, og ingen har tatt på seg rollen pr i dag. Jon Arne Schjetne har sagt at han kan være med å bidra inn mot det sportslige med å sette opp grupper og snakke med trenerne, og sammen med trenerne holde tak i det praktiske som har med treninger å gjøre.

Gruppeinndelingen er gjort og for kommende sesong blir to og to årsklasser satt sammen i treningsgrupper. Under følger litt kort info rundt dette.

 • Rekrutt:
  • Født 2010 + 2011.
  • Trenere ikke på plass enda.
 • Gruppe 1:
  • Født 2008 + 2009.
  • Trenere: Silje Brobakken, Silje B Eriksen og Jo-Ørnulf Åslund.
 • Gruppe 2:
  • Født 2006 + 2007.
  • Ole Marius Eriksen ansvarlig trener og Stian Molstadkroken som ass. trener. Her ønsker vi gjerne en ass. trener til.
 • Gruppe 3:
  • Født 2004 + 2005.
  • Jon Arne Schjetne ansvarlig trener og Atle Brobakken og Sigrid Snuggerud (fra høsten av) som ass. trenere.
 • Gruppe 4:
  • Født 2002 + 2003.
  • Eivind Flugstad Østberg ansvarlig trener og Børge Løvseth Langedal som ass. trener.

I tillegg har Erling Owren sagt ja til å være «vikar» i alle grupper etter behov.

Ansvarlige trener og ass. trenere for Rekrutt kommer vi tilbake til. De to minste gruppene kommer ikke til å starte med treninger før til høsten. Mer info om oppstart og organisering av Rekrutt og Gr 1 kommer vi tilbake til når det er helt klart.

Oversikt over økter frem til skoleferien for Gr 2,3 og 4 kommer til å bli lagt ut om ikke lenge, om det ikke allerede er på plass. Både Facebook-gruppene og hjemmesiden er greie plasser å følge med på fremover for informasjon. Ansvarlig trener for hver gruppe kommer til å legge ut informasjon om treningene for lengre perioder slik at det blir enkelt å skaffe seg oversikt over hva som skjer hvor og når.

Det kommer etter hvert til å bli behov for en foreldrekontakt pr gruppe som trenerne kan bruke for litt avlastning. Det kan for eksempel dreie seg om å sende ut informasjon og fordeling av oppgaver i forbindelse med dugnader og klubbrenn. Fint om dere som kunne tenke dere å ta en slik oppgave gir beskjed til ansvarlig trener eller en av oss i sportslig utvalg. Det er ikke veldig mye arbeid, men veldig fint for trenerne å kunne få litt hjelp.

Dersom det skulle være spørsmål til organiseringen eller andre ting, så ta kontakt med oss. Vi er her for å skape aktivitet for barna og ungdommene, og vi er veldig takknemlige for alle tilbakemeldinger.

Med dette ønsker vi en fortsatt trivelig vår til alle sammen. Vi håper alle er i gang med ulike aktiviteter på fritiden, at noen har tid til litt skitrening nå før sommeren, og at alle som var med i fjor på treninger og renn kommer tilbake til høsten.

 

Med sportslig hilsen oss i Sportslig Utvalg.

 

Sportslig Utvalg består av pr i dag;

 • Ole Marius Eriksen.
 • Eivind Flugstad Østberg.
 • Øistein Lunde.
 • Atle Brobakken.
 • Jon Arne Schjetne.