Ekstraordinært årsmøte

Posted by admin, With 0 Comments, Category: Nyheter,

Onsdag 19.06 vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte på Øveby kl.18.00 (klubbhytta).

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av dirigent
  4.  Valg av personer til å underskrive protokollen
  5. Valg
    5.1 Leder
    5.2 Nestleder

 

Vel møtt!