COVID-19  (Coronavirus)

COVID-19 (Coronavirus)

Posted by Pål Vist, With 0 Comments, Category: Alpint, Langrenn, Nyheter, Skiskyting, Stikkord: , , ,

Hei alle sammen,

Det er en massiv oppmerksomhet knyttet til spredning av Covid-19 (Korona virus) nå, og vi har diskutert hvilke tiltak vi skal gjennomføre ift situasjonen nå og fremover. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og det er derfor viktig at alle følger de råd som myndighetene kommer med. Under følger litt informasjon som vi håper er nyttig:

Tiltak - informasjon:
Om noen utøver, eller deres familiemedlemmer, skulle få påvist smitte vil vi svært gjerne at det gis beskjed til oss, og at utøver da holdes hjemme fra treninger.
Vi er heldige som nå har utetreningene, og da normalt ingen treningsaktivitet som innbyr til stor grad av fysisk nærkontakt.

Uansett er det veldig lurt å følge de råd som gis fra FHI, og minne alle barna på hva som er lurt å praktisere og huske!
· Husk god håndhygiene, vask hendene ofte og godt med såpe og varmt vann, og benytt antibac når dette er tilgjengelig
· Ingen fysisk kontakt, unngå klemming, håndhilsing mv
· Ingen deling av drikkeflasker, luer, halser eller andre personlige effekter
· Holde avstand til andre, også ute, gjerne 1.5-2 meter
· Aldri hoste/nyse ut i luften, host i et papir eller i ermet
· Om man får symptomer, se nærmere info på www.fhi.no, søk råd hos helsepersonell umiddelbart
Vi har alle et ansvar for å opptre ansvarlig og derved bidra til å bremse smittespredning i vårt lokalmiljø og der vi ferdes.

Andre tiltak – hva vi vil praktisere fremover:
Vi vil løpende følge råd og instrukser fra helsemyndighetene, og innenfor de rammene som settes/anbefales opprettholde normal drift i klubben. Dette gjelder både treninger og konkurranser.
På felles turer og samlinger fremover vinteren vil vi alltid søke å finne løsninger som i så stor grad som mulig er like hyggelig som alltid, men følge opp og passe på at vi alle gjennom vår adferd bidrar til å hindre spredning av smitte.

Vi oppfordrer alle til å informere barna godt om hva de skal huske på og at dere voksne også unngår fysisk kontakt med andre i de møteplassene vi har som klubb.
Håper at vi, innenfor de til enhver tid definerte rammene fra FHI, kan opprettholde et så normalt aktivitetsnivå som mulig for alle våre medlemmer.

Vi kommer tilbake med mer info om det skulle komme endringer knyttet til utvidede tiltak eller annen nyttig informasjon.


Med vennlig hilsen
Gjøvik skiklubb