Retningslinjer for økonomisk støtte til aktive innen Gjøvik Alpin (alpinutvalget)

Retningslinjene baserer seg på ”Retningslinjer for økonomisk støtte til aktive,” utarbeidet av Gjøvik Skiklubb sitt hovedsstyre den 24.11.2008.
Økonomisk støtte til utøvere vil alltid bli begrenset av Alpinutvalgets økonomi. Klubben ønsker at mest mulig av den støtten som gis skal gå til dekning av deltageravgifter, men det er er også åpnet for å søke tilskudd til kostnader i forbindelse med reise / opphold til i følge kriteriene under.

Klubben dekker deltageravgift i følgende renn:

Krets / landsrenn i aldersbestemte klasser (u. 7år – 15år)
1. års deltagelse i FIS-renn (normalt som 16 åring)
Landsfinale / Hovedlandsrenn / NM i sin årsklasse
NB: Hvis utøver er påmeldt til renn men ikke stiller til start uten gyldig grunn (sykdom etc), vil deltageravgiften bli fakturert ham.

Etter søknad fra utøveren har alpinutvalget også anledning til å utbetale støtte etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

Deltagelse i FIS-renn som Juniorløper
Egenandel ved deltagelse på renn i utlandet i NSF regi (aldersbestemte klasser). Det gis støtte kun en gang til hver utøver.
NM-deltagelse i høyere årsklasse (eks juniorløper som kjører senior-NM)
Tilskudd reise / opphold Landsfinale / Hovedlandsrenn / NM i sin årsklasse
All utbetaling av støtte vil være avhengig av klubbens økonomi, og skal være innenfor rammene som er gitt i alpinutvalgets budsjett.

Søknad skal sendes i etterkant av arrangementet. Sammen med søknaden skal det vedlegges originalkvitteringer for utgiftene som ønskes dekket.

Søknadsfrist for støtte er 1. mai (dvs. avslutning av skisesongen).

Søknader skal normalt være behandlet innen 15. juni.

En forutsetning for utbetaling av støtte er at utøveren eller dens foreldre deltar på klubbens dugnader. Utøvere som mottar støtte forplikter seg også til å stille opp for klubben på klubbkvelder etc. der dette passer inn i utøverens sportslige program.

Styret Alpinutvalget, 2009-01-13

 

Last ned dokumentet her: Retningslinjer for økonomisk støtte til aktive innen Gjøvik Alpint