Leder:

Pål Vist
Tlf. 995 86 773
pal.vist@nammo.com

Ansvarlig Hovde:

Kjetil Pålsrud
Tlf. 99 31 28 61

Kasserer:

Mari Jeppestøl
Tlf. 98 23 43 56
mari.jeppestol@nammo.com

Styremedlem :

Tord Linnerud
Sondre Landmark
Frode Flåm
Roger Sølvsberg
Morten Engen